Gewijzigde Mijnbouwwet vanaf 1 juli 2023 geldend

Vanaf zaterdag 1 juli 2023 geldt er wet- en regelgeving specifiek voor aardwarmte. De gewijzigde Mijnbouwwet moet een beter passende regelgeving bieden voor geothermie. Tot dan toe gold er voor aardwarmte hetzelfde stelsel als voor bijvoorbeeld gaswinning. Omdat aardwarmte anders werkt dan ...

Bekijk nieuws

Handreiking geothermie voor gemeenten

Het Expertise Centrum Warmte publiceerde op 14 april 2023 een ‘handreiking geothermie’ speciaal voor gemeenten. De nieuwe handreiking helpt gemeenten bij het kiezen van de juiste rol die zij kunnen aannemen bij een geothermieproject. De handreiking geeft informatie over het wettelijke kader, ...

Bekijk nieuws

Wijzigingen Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen door Tweede Kamer

Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de benodigde verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem en is een randvoorwaarde voor de warmtetransitie in Nederland. De techniek heeft veel potentie om duurzame warmte te leveren aan de gebouwde omgeving, glastuinbouw en de ...

Bekijk nieuws

Onderzoek ‘ samenloop Mijnbouwwet en Omgevingswet. Fase II Klantreizen’

IPO heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd waarin de samenloop van de Mijnbouwwet en de Omgevingswet wordt uitgewerkt in vier cases. De nadruk ligt op de vergunningverlening van de Mijnbouwwet en de uitoefening van de bevoegdheden ...

Bekijk nieuws

Welke vergunningen zijn nodig voor aardwarmtewinning?

Om te kunnen starten met aardwarmtewinning is een opsporingsvergunning, een omgevingsvergunning en een winningsvergunning nodig. Voor meer informatie zie: Wetgeving.

Bekijk nieuws

Hoe kan ik aardwarmte op de agenda krijgen bij mijn energiebedrijf of gemeente?

U kunt zelf het energiebedrijf of de gemeente benaderen. De gemeenten moeten de komende jaren plannen maken voor een energievoorziening zonder aardgas. Een centrale vraag is: gaan alle gebouwen individueel energie opwekken of kiezen gemeenten voor een collectief warmtenet met ...

Bekijk nieuws