Nieuwe warmtewet

Vanuit de verschillende werkgroepen van Platform Geothermie is het platform gekomen tot een consultatiereactie op de wet collectieve warmtevoorziening. In deze consultatiereactie biedt Platform Geothermie een aantal concrete handvatten om het wetsvoorstel te verbeteren en het wetsvoorstel goed aan te ...

Bekijk nieuws

Wijziging Mijnbouwwet in 2022

Aardwarmtewinning is een mijnbouwactiviteit die valt onder de Mijnbouwwet. De Mijnbouwwet is destijds geschreven voor de praktijk van de olie- en gaswinning. Met olie- en gaswinning is veel ervaring; er zijn weinig onzekerheden over de vindplaatsen en hoeveelheden olie en ...

Bekijk nieuws

Thema 7: Wetgeving

Activiteiten vanaf 500 meter in de ondergrond zijn door de overheid aangemerkt als mijnbouw. Daarom wordt ook aardwarmtewinning beschouwd als mijnbouwactiviteit. Vanuit de Mijnbouwwet zijn hiervoor diverse vergunningen vereist. Op basis van de omgevingswet is daarnaast een omgevingsvergunning verplicht. Bovendien is ...

Mijnbouwwet Alle regels die betrekking hebben op het opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen en aardwarmte zijn vastgelegd in de Mijnbouwwet. Vanaf 1 juli 2023 geldt er wet- en regelgeving specifiek voor aardwarmte. Daarnaast is kennisdeling en -borging van aardwarmte verankerd in ...

Bekijk nieuws

Voorstel wijziging Mijnbouwwet gepubliceerd

Afgelopen donderdag 16 juli is het voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. In de stukken is het wetsvoorstel te vinden samen met de memorie van toelichting en het ...

Bekijk nieuws

SodM publiceert Toezichtsarrangement Geothermie

Woensdag 1 juli 2020 heeft SodM het nieuwe 'Toezichtsarrangement Geothermie' gepubliceerd. Het toezichtarrangement geeft inzicht in de eisen voor milieu en veiligheid op de gehele levensloop van een geothermieproject. Het heeft als doel ondernemers inzicht te geven in de eisen die SodM ...

Bekijk nieuws

Acties voor verbeteren SDE++ voor geothermie

DAGO en SPG hebben gezamenlijk de consultatiereactie ingediend op de SDE++-regeling voor 2021. Zie het consultatieformulier. Het conceptadvies voor de invulling van de nieuwe landelijke subsidieregeling duurzame energie (SDE++) in 2021 is te hier vinden. Download het rapport ‘Conceptadvies SDE++ 2021 Geothermie’. ...

Bekijk nieuws