De Nederlandse bodem leent zich goed voor warmtewinning. Aardwarmte (ook bekend als geothermie) komt meer en meer in beeld als warmtebron voor woningen en kantoren. Deze warmte kan worden ingezet om bestaande warmtenetten te verduurzamen of als bron voor nieuwe warmtenetten.

Zijn er plannen voor een aardwarmte-installatie bij jou in de buurt? De gemeente heeft een belangrijke rol in het informeren en betrekken van omwonenden. Aardwarmte-operators hebben zich via de gedragscode omgevingsbetrokkenheid verplicht om omwonenden zo vroeg mogelijk te betrekken bij het aardwarmte-initiatief of -project.

Kiezen voor aardwarmte
Om aardwarmte kosteneffectief te winnen, moeten er duizenden woningen (en/of meerdere bedrijven) worden aangesloten in de buurt van de winningslocatie. Of je gebruik kunt maken van aardwarmte wordt bepaald door je gemeente.

 

 

Gemeenten moeten een plan hebben voor een warmtevoorziening zonder aardgas. Regio’s en gemeenten kiezen altijd voor een combinatie van energiebronnen. Aardwarmte krijgt in de collectieve “energiemix” een  steeds belangrijkere plaats. Aardwarmte (geothermie) wordt namelijk gezien als een van de schoonste en goedkopere bronnen van duurzame warmte.

Initiatief nemen
Bij je gemeente kun je vragen of er al warmte-oplossing voor je buurt is bedacht en welke dit is. Steeds vaker wachten betrokken bewoners de verduurzamingsplannen van hun gemeente niet af, maar willen in een vroeg stadium zelf actie ondernemen. Bewoners kunnen gezamenlijk een energiecoöperatie vormen en zo co-investeerder van een energieproject worden. Energie Samen is de landelijke koepel voor duurzame energie-initiatieven van burgers.

 

2. Wat betekent aardwarmte in mijn buurt?

Om gebruik te maken van aardwarmte is er naast een aardwarmte-installatie ook een warmtenet nodig, een leidingnet dat de warmte naar de gebruikers vervoert. Als er nog geen warmtenet ligt combineert de gemeente de aanleg waar mogelijk met andere werkzaamheden zoals rioolvernieuwing of herinrichting van de openbare ruimte. Na de aansluiting op het warmtenet verdwijnt de cv-ketel uit het gebouw of de woning. Aan radiatoren, vloerverwarming of temperatuurregeling verandert niets. Tijdens de voorbereiding en aanleg kan er enige overlast of hinder zijn voor omwonenden. De aardwarmtewinning zelf geeft geen hinder voor omwonenden. De CO2-reductie is bij verwarming met aardwarmte meer dan 80% in vergelijking tot olie en gas én we zijn dan niet meer afhankelijk van buitenlandse leveranciers voor onze energie.

De kosten van verwarming met aardwarmte zijn voor de gebruiker gelijk of lager dan van verwarming met aardgas. Ze worden in elk geval niet hoger: de Warmtewet bepaalt dat aardwarmte niet duurder mag zijn dan verwarming met aardgas.

Lees meer

7. Welke aardwarmteprojecten zijn er?

In Nederland zijn tot nu toe op 36 aardwarmte-installaties. Er zijn diverse projecten in voorbereiding waarbij woonwijken met aardwarmte verwarmd gaan worden. In het Zuid-Hollandse Pijnacker worden de eerste woningen verwarmd met aardwarmte. Het doublet van tuinder Ammerlaan verwarmt 24 kassen, meerdere bedrijfsgebouwen, een middelbare school, een zwembad en bijna 600 woningen. Ook wordt er een geothermische bron aangelegd op de campus van TU Delft, onder de naam Geothermie Delft. Deze bron voorziet zowel de campus als een aantal wijken in Delft van duurzame warmte.

Bekijk alle winningslocaties

4. Is aardwarmte veilig?

 

Veilig en verantwoord winnen van aardwarmte is van groot belang. Om die reden moeten aardwarmte-operators vooraf risico’s voor de mens en het milieu grondig onderzoeken. De operator is daarnaast verplicht om voor en tijdens het winnen veiligheidsmaatregelen te treffen en -procedures na te leven. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet toe op de handhaving en controleert de naleving van wet- en regelgeving

Lees meer
Nieuws

Noord-Holland trekt 4 miljoen euro uit voor aanvullend onderzoek aardwarmte

De provincie Noord-Holland zet sterk in op aardwarmte als alternatieve verwarmingsbron voor aardgas om woningen mee te verwarmen. Daarom wordt nu €4 miljoen beschikbaar gesteld […]

Bekijk nieuws
Nieuws

NOS-item over aardwarmte

“Het gaat niet snel genoeg, huizen van het gas af. 90% van de huizen in Nederland wordt nog met gas verwarmd. Een alternatief is verwarmen […]

Bekijk nieuws
Nieuws

‘Warmte uit de Delftse aarde’

Bij Geothermie Delft wordt in de gebouwde omgeving een aardwarmtebron ontwikkeld voor het verwarmen van de campus van de TU Delft en voor het verwarmen […]

Bekijk nieuws
Nieuws

Meer dan 250 bezoekers tijdens Open Energiedag bij aardwarmteprojecten

Tijdens de Open Energiedag op zaterdag 16 september brachten meer dan 250 mensen een bezoek aan twee aardwarmtelocaties in het Westland: Nature’s Heat en Trias […]

Bekijk nieuws
Verhaal

Aardwarmtebron op campus TU Delft

Bij Geothermie Delft wordt een aardwarmtebron ontwikkeld voor het verwarmen van de TU Delft-campus en voor het verwarmen van woonwijken in Delft. Tegelijkertijd is het […]

Bekijk verhaal
Verhaal

Werkbezoek Wytske Postma (NSC) aan Ammerlaan

Tweede Kamerlid Wytske Postma van NSC bezocht op 18 maart de aardwarmtelocatie Ammerlaan Te Green Innovator, het eerste bedrijf in de sierteelt dat aardwarmte ging […]

Bekijk verhaal
Bekijk meer verhalen