Terug naar nieuwsoverzicht

Vervolg SCAN-programma moet geologische onzekerheid verder reduceren

Het onderzoeksprogramma SCAN brengt sinds 2019 de ondergrond in kaart met behulp van seismisch onderzoek en onderzoeksboringen. Voor gebieden met een geconcentreerde warmtevraag en een veelbelovende ondergrond wil men de geologische onzekerheid nog verder reduceren. Het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (voorheen EZK) heeft EBN subsidie verleend voor ‘SCAN 4’, om in kansrijke, maar ‘data-arme’ gebieden verder onderzoek te doen met als doel om aardwarmteprojecten daar sneller te realiseren.

Binnen ‘SCAN 4’ gaan onder andere lokale 2D- en 3D-seismische onderzoeken worden uitgevoerd. Dit moet voor marktpartijen meer geologische zekerheid geven om aardwarmteprojecten op bepaalde locaties te kunnen starten.

Tijdspad
‘SCAN 4’ heeft een looptijd van 4 jaar en is begin 2024 gestart. De tweede helft van 2024 zal worden gebruikt om de eerste gebieden te selecteren en de uitvoering van het onderzoek op te starten. Er wordt op dit moment bekeken waar dit onderzoek de grootste versnelling voor de aardwarmtesector kan realiseren. De resultaten van de onderzoeken worden, net als in de eerdere fases van SCAN, openbaar gemaakt.