Hoe dieper in de ondergrond, hoe warmer de aarde zal zijn. Deze warmte wordt in steeds meer landen gebruikt als duurzame energie, voor het verwarmen van kassen, huizen en gebouwen. De warmte kan via het water in de ondergrond naar boven vervoerd worden.

Wat is het verschil tussen bodemenergie, aardwarmte en ultradiepe geothermie?

Er zijn grote verschillen tussen aardwarmte (geothermie), bodemenergie (bodemwarmte) en ultradiepe geothermie:

  • Bodemenergie (bodemwarmte) is de energie die je uit de ondiepe aarde oppompt. De warmte wordt gewonnen tot circa 300 m diepte en met een warmtepomp verwarmd tot 55 °C. De pomp is individueel aan te sluiten op een goed geïsoleerd huis of gebouw. (meer over bodemwarmte en warmtepompen)
  • Aardwarmte (geothermie) is warm water dat door de aarde zelf op temperatuur is gebracht. Om aardwarmte te winnen moeten we dieper de aarde in (500 m tot 4 km); op die diepte heeft het water een temperatuur van 55 tot 120 °C. In Nederland winnen we aardwarmte op 2 tot 3 kilometer diepte. Dat kan worden gebruikt om huizen, gebouwen en industrie te verwarmen zonder dat een warmtepomp nodig is. Op een aardwarmtebron worden duizenden woningen (en/of meerdere bedrijven) aangesloten. Om gebruik te maken van aardwarmte is er naast een aardwarmte-installatie ook een warmtenet nodig, een leidingnet dat de warmte naar de gebruikers vervoert.
  • Met ultradiepe geothermie (UDG) is op een diepte tussen de 4-6 km warmte met een temperatuur van 120 tot wel 200°C te winnen. De afgelopen vijf jaar heeftEBN veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar verschillende vormen van aardwarmte. Warmte winnen op meer dan 4 kilometer diepte vereist dure technologie. Ook is nog niet goed in beeld hoe succesvol UDG kan zijn.
kolom met indeling bodemenergie, aardwarmte en ultradiepe geothermie

Afbeelding: kolom met indeling bodemenergie, aardwarmte en ultradiepe geothermie

Wat zijn de voordelen van aardwarmte?

Aardwarmte is een voorspelbare en betrouwbare bron van warmte en is aanwezig in onze eigen Nederlandse bodem.

1 LOKAAL
Aardwarmte is in veel regio’s beschikbaar. Door het winnen van aardwarmte worden we minder afhankelijk van energie uit landen waar we niet aan gebonden willen zijn en minder afhankelijk van onstabiele bronnen en prijzen. Bij aardwarmte wordt de warmte dichtbij de afnemers opgewekt, dat maakt het bij uitstek een lokaal product.

2 DUURZAAM
Nederland wil in 2050 een duurzame energievoorziening hebben. Om klimaatverandering te beperken moet de CO2 -uitstoot omlaag zoals afgesproken in Parijs. Aardwarmte leidt nauwelijks tot CO2 of andere emissies. Aardwarmte is een schoon alternatief voor aardgas.

3 BETROUWBAAR
Op verschillende plekken in de wereld wordt aardwarmte al tientallen jaren succesvol toegepast, bijvoorbeeld om hele wijken in Parijs te verwarmen. De winning van de warmte is niet afhankelijk van het weer of van het seizoen. Aardwarmte is daardoor een voorspelbare en betrouwbare warmtebron. Een aardwarmtebron levert vaak meer dan 30 jaar warmte.

4 BETAALBAAR
Aardwarmte is een van de goedkopere alternatieve energiebronnen voor gas. De hoogte van de tarieven voor warmte die via warmtenetten wordt geleverd is gereguleerd in Nederland en worden jaarlijks vastgelegd. Dit geeft grip op de prijs, waardoor ook mensen met een beperkt budget kunnen profiteren van een betaalbare overstap van aardgas.

 

Wat is de potentie van aardwarmte?

De vraag naar duurzame warmte groeit nu we op zoek zijn naar alternatieven voor aardgas. Aardwarmte kan hier een grote rol in spelen. Aardwarmte zou mogelijk ongeveer 30% van de huidige warmtevraag kunnen leveren. Het Masterplan Aardwarmte Nederland dat is opgesteld en uitgewerkt door Geothermie Nederland (destijds DAGO en Platform Geothermie), EBN en Stichting Warmtenetwerk, ondersteund door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschrijft de ambities voor de geothermiesector voor 2030 en 2050 en de aanpak die daarvoor nodig is. Lees meer bij 9. Hoe kansrijk is aardwarmte?

Wat is aardwarmte?