Winnen van aardwarmte

Hoe weet je of er aardwarmte in de grond zit?

Van grote delen in Nederland weten we al hoe de ondergrond eruitziet. Dankzij onderzoek voor de olie- en gaswinning is sinds de jaren vijftig al veel bekend over de samenstelling van de bodem. Deze gegevens staan in het databestand ThermoGIS. Van een aantal gebieden zijn nog geen gegevens, terwijl deze kansen bieden voor aardwarmte. Voorbeelden hiervan zijn Haarlem en Amsterdam. In die gebieden kan seismisch onderzoek uitsluitsel bieden.

De Nederlandse overheid financiert een meerjarig onderzoeksprogramma dat de “witte vlekken” van de ondergrond in kaart brengt met seismisch onderzoek.

Afbeelding: De niet-gemarkeerde gebieden zijn de “witte vlekken”, waaronder West-Friesland, Noordoost-polder, etc.

 

Winnen van aardwarmte