1. Wat is aardwarmte?

Hoe weet je of er aardwarmte in de grond zit?

Dankzij onderzoek voor de olie- en gaswinning is sinds de jaren vijftig al veel bekend over de samenstelling van de bodem. Deze gegevens staan in het databestand ThermoGIS. Van een aantal gebieden zijn nog geen gegevens, terwijl deze kansen bieden voor aardwarmte. De Nederlandse overheid financiert het meerjarig onderzoeksprogramma SCAN dat de “witte vlekken” van de ondergrond in kaart brengt met seismisch onderzoek. Naast seismisch onderzoek zijn er in Nederland SCAN-onderzoeksboringen. De SCAN-boringen zijn, net als het seismisch onderzoek, bedoeld om data te verzamelen en zo de toepassing van aardwarmte in Nederland te versnellen. Aanvullend kiezen sommige provincies en gemeenten voor een verdiepend onderzoek met proefboringen.