Terug naar nieuwsoverzicht

Acties voor verbeteren SDE++ voor geothermie

DAGO en SPG hebben gezamenlijk de consultatiereactie ingediend op de SDE++-regeling voor 2021. Zie het consultatieformulier. Het conceptadvies voor de invulling van de nieuwe landelijke subsidieregeling duurzame energie (SDE++) in 2021 is te hier vinden. Download het rapport ‘Conceptadvies SDE++ 2021 Geothermie’. De werkgroep gebouwde omgeving van SPG heeft input geleverd op de consultatiereactie.

Op basis van de Position Paper SDE++ die is opgesteld door DAGO en SPG en ingediend bij de Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat zijn door een aantal Kamerleden vragen gesteld aan minister Wiebes. In totaal zijn er 263 vragen gesteld waarvan een aantal vragen over geothermie en warmtenetten. We verwachten tijdens het overleg van Klimaat en Energie in juni een eerste beantwoording