Terug naar nieuwsoverzicht

Onderzoek ‘ samenloop Mijnbouwwet en Omgevingswet. Fase II Klantreizen’

IPO heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd waarin de samenloop van de Mijnbouwwet en de Omgevingswet wordt uitgewerkt in vier cases.

De nadruk ligt op de vergunningverlening van de Mijnbouwwet en de uitoefening van de bevoegdheden op grond van de Omgevingswet. Zo gaat het onderzoek in op de rol van een gemeente als initiatiefnemer van een aardwarmteproject, wordt aandacht besteed aan een aardwarmteproject in een gebied met potentiële toekomstig strategische watervoorraden en wordt er gekeken naar de combinatie van een aardswarmteproject en de warmtetransitievisies die nu worden opgesteld door gemeenten. Als laatste bespreekt het onderzoek knel- en verbeterpunten. Een van de mogelijke knelpunten kan zijn dat participatie pas laat in het vergunningstraject aan bod komt omdat participatie in de Omgevingswet is geregeld en in een later stadium van het vergunningstraject verplicht is in de Mijnbouwwet. We zien in de huidige projecten dat de omgeving betrekken bij mogelijke ontwikkelingen al intensief wordt opgepakt.  Ook kunnen tegenstrijdigheden voorkomen tussen de Mijnbouwwet en de Omgevingswet

Download het onderzoek