Terug naar nieuwsoverzicht

Handreiking geothermie voor gemeenten

Het Expertise Centrum Warmte publiceerde op 14 april 2023 een ‘handreiking geothermie’ speciaal voor gemeenten. De nieuwe handreiking helpt gemeenten bij het kiezen van de juiste rol die zij kunnen aannemen bij een geothermieproject. De handreiking geeft informatie over het wettelijke kader, tips over stakeholdermanagement, de businesscase en beschikbare subsidies. Ook worden ervaringen gedeeld van gemeenten die al eerder met geothermieprojecten te maken hebben gehad.

De handreiking is geïnspireerd op de gelijknamige publicatie van de werkgroep ‘Versnelling aardwarmte MRA’ die in het voorjaar van 2022 is verschenen. De handreiking is tot stand gekomen met medewerking van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Inter Provinciaal Overleg, Geothermie Nederland, Energie Beheer Nederland, Werkgroep Versnelling Aardwarmte Metropool Regio Amsterdam, HVC, Water Verkeer en Leefomgeving, gemeente Westland, gemeente Den Haag, gemeente Delft, gemeente Utrecht, gemeente Nieuwegein, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen.

De handreiking wordt up-to-date gehouden door het Expertise Centrum Warmte (ECW) dat samen met het Programma Aardgasvrije Wijken sinds 1-1-2023 het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) vormt: één loket om gemeenten te ondersteunen om vóór 2030 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen.

Bekijk hier de handreiking