Terug naar nieuwsoverzicht

Gewijzigde Mijnbouwwet vanaf 1 juli 2023 geldend

Vanaf zaterdag 1 juli 2023 geldt er wet- en regelgeving specifiek voor aardwarmte. De gewijzigde Mijnbouwwet moet een beter passende regelgeving bieden voor geothermie.

Tot dan toe gold er voor aardwarmte hetzelfde stelsel als voor bijvoorbeeld gaswinning. Omdat aardwarmte anders werkt dan andere mijnbouwactiviteiten is er nu specifieke wetgeving met bijvoorbeeld een afzonderlijke vergunningsstructuur. Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht en handhaaft op de veiligheid voor mens en milieu. Lees het persbericht op Rijksoverheid.nl

Vragen en antwoorden en formats

Op de webpagina van NLOG Wijziging mijnbouwwet voor aardwarmte 2023 | NLOG zijn Q&A’s te vinden over de wetswijziging en het overgangsrecht. Ook zijn er op de webpagina van NLOG Wijziging mijnbouwwet voor aardwarmte 2023 | NLOG branchedocumenten en formats gepubliceerd voor het doen van een aanvraag.
Geothermie Nederland blijft met het ministerie in gesprek over hoe het nieuwe kader voor de geothermiesector in de praktijk uitwerkt en welke toelichting en ondersteuning nog nodig zijn. Vragen of onduidelijkheden zijn door te geven via info@geothermie.nl.