Onderzoek naar risico’s van opwarming van de ondiepe ondergrond door geothermie

Bekijk nieuws

‘Wat zijn de risico’s van geothermie?’

Bekijk nieuws

Dialoogtafel over veiligheid en draagvlak

Bekijk nieuws

Wat zijn de gevolgen van aardwarmte voor het milieu?

Aardwarmte is op meerdere manieren een duurzame bron van energie. Ten eerste is de voorraad die in de aardkorst zit nagenoeg onuitputtelijk. Door natuurlijke processen in de kern van de aarde is het water herbruikbaar (want het wordt steeds opnieuw ...

Bekijk nieuws

Heeft aardwarmtewinning dezelfde gevolgen als gaswinning?

Omdat aardwarmtewinning in de ondergrond plaatsvindt, wordt aardwarmte geassocieerd met aardgaswinning en daarmee met de kans op aardbevingen zoals in Groningen. Gelukkig is de kans op bevingen door aardwarmtewinning zeer klein. Door gas uit de ondergrondse gasvelden te halen ontstaat ...

Bekijk nieuws

Wat gebeurt er precies bij seismisch onderzoek?

Met seismisch onderzoek worden kunstmatig geluidsgolven opgewekt in de ondergrond. Deze golven leveren een globaal beeld op van de samenstelling en omvang van de bodemlagen tot maximaal 6 km diepte. De methode is vergelijkbaar met het maken van een echo in ...

Bekijk nieuws