Terug naar nieuwsoverzicht

Dialoogtafel over veiligheid en draagvlak

De aardwarmtesector werkt aan een programma voor het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. Die beoogde versnelling houdt in dat het aantal aardwarmtelocaties fors gaat groeien en uitbreidt van glastuinbouwgebieden naar de gebouwde omgeving. Aardwarmte komt daarmee letterlijk dichterbij. Dichterbij andere gebruikers van de ondergrond en dichterbij gebruikers van de bovengrond. Bij al die stakeholders moet draagvlak verkregen worden. Naast betaalbaarheid zijn risico’s en veiligheid daarin belangrijk thema’s.

EBN (Energie Beheer Nederland) en DAGO (Dutch Association of Geothermal Operators) organiseerden een dialoogtafel over de veilige winning van aardwarmte en factoren die van invloed zijn op het draagvlak voor aardwarmte. Aan tafel zitten: Rob Eijsink van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), Robert Mout van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Marc van Someren aardwarmtespecialist bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Jos Mol van de gemeente Enschede en deelnemer namens Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Robert van der Lande van Stichting Platform Geothermie (SPG), Radboud Vorage (DAGO) en Jorien Schaaf van Energie Beheer Nederland (EBN).

Lees het volledige verslag van de dialoogtafel op ebn.nl.