Thema 8: Veiligheid

Veilig en verantwoord winnen van aardwarmte is van groot belang. Om die reden moeten aardwarmte-operators vooraf risico’s voor de mens en het milieu grondig onderzoeken. De operator is daarnaast verplicht om voor en tijdens het winnen veiligheidsmaatregelen te treffen ...

Bij de overstap naar duurzame energie speelt aardwarmte een belangrijke rol. Maar is de winning ook veilig en verantwoord voor mens, dier & milieu? Bekijk hiervoor bovenstaande animatie ‘De veilige en verantwoorde winning van aardwarmte’. Het toezicht vanuit SodM zorgt ...

Bekijk nieuws

Grondwatermonitoring bij geothermiesystemen

Het webinar van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 30 juni 2020 behandelde twee afgeronde onderzoeken en een update van de kennis- en innovatie roadmap aardwarmte die wordt uitgevoerd door EBN. De eerste presentatie namen KWR en Witteveen&Bos op zich. Zij ...

Bekijk nieuws

Schadeafhandeling bij geothermie

In geval dat er schade optreedt bij zoeken en/of winnen van aardwarmte moet dit goed worden afgehandeld. Bij geothermie is hier nagenoeg vooralsnog geen sprake van en is er nog geen schadeprotocol. De mogelijkheid van een protocol wordt onder ...

Bekijk nieuws

SodM publiceert Toezichtsarrangement Geothermie

Woensdag 1 juli 2020 heeft SodM het nieuwe 'Toezichtsarrangement Geothermie' gepubliceerd. Het toezichtarrangement geeft inzicht in de eisen voor milieu en veiligheid op de gehele levensloop van een geothermieproject. Het heeft als doel ondernemers inzicht te geven in de eisen die SodM ...

Bekijk nieuws

Toezicht signaal kwaliteit geothermie putten

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een toezicht signaal gegeven over de kwaliteit van geothermie putten. Als buizen door corroderen kan dit volgens SodM leiden tot verzilting van het grondwater. Het ministerie van Economische Zaken heeft als reactie gegeven dat ...

Bekijk nieuws

Jaarverslag SodM beschikbaar

In het jaarverslag van SodM dat begin mei is gepubliceerd staat dat er veel kansen zijn voor geothermie als milieu en veiligheid zijn geborgd. Het jaarverslag gaat in op de winningsplannen die sinds 2019 verplicht zijn en SodM vraagt vooral aandacht ...

Bekijk nieuws