Terug naar nieuwsoverzicht

Toezicht signaal kwaliteit geothermie putten

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een toezicht signaal gegeven over de kwaliteit van geothermie putten. Als buizen door corroderen kan dit volgens SodM leiden tot verzilting van het grondwater. Het ministerie van Economische Zaken heeft als reactie gegeven dat er geen extra maatregelen worden genomen omdat er al verbeteracties zijn ingezet.
Lees het toezicht signaal en reactie van het ministerie.