Terug naar nieuwsoverzicht

Onderzoek naar risico’s van opwarming van de ondiepe ondergrond door geothermie

Door het winnen van aardwarmte verwarmt de put en de omgeving van de put. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) liet de effecten van opwarming onderzoeken door TNO-AGE (Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat van TNO) met een wetenschappelijk literatuuronderzoek.

De hoofdconclusie van het onderzoek is dat chemische en microbiologische effecten waarschijnlijk alleen dicht bij de put waarneembaar zijn volgens het bestudeerde werk (laboratoriumtesten en computermodellen) maar er zijn veldmetingen nodig om dit te bevestigen. De opwarming rond de put is hoogstwaarschijnlijk geen bedreiging voor de waterkwaliteit bij grondwaterwinning omdat er doorgaans voldoende afstand is.

Bestuurslid Radboud Vorage van Geothermie Nederland: “Het is een goede zaak dat we alle effecten van de toepassing van geothermie onderzoeken, ook de mogelijke warmteafdracht nabij putten. Daarbij is belangrijk te beseffen dat in de productieputten een productie-tubing zit die het warme geo-water al deels afschermt van de putwand. Bij de nieuwe dubbelwandige putten zal die afscherming nog verder toenemen. Ook mogelijke toekomstige toepassing van GRE in een put zal een verdere vermindering van warmteoverdracht opleveren. We hebben er immers als sector belang bij dat zoveel mogelijk warmte uit het reservoir op de plaats van bestemming aankomt, en er dus zo weinig mogelijk verlies van warmte tijdens het transport is.”

Lees het volledige bericht over het onderzoek op www.sodm.nl