Aardwarmte (ook bekend als geothermie) is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je gebouwen en huizen kunt verwarmen. Een groot voordeel is dat bij het gebruik van aardwarmte nauwelijks CO2 of fijnstof vrijkomt.

Maar hoe werkt deze warmtebron en wat is er voor nodig? Aardwarmte is niet overal in Nederland beschikbaar, dus het is belangrijk te weten wanneer je het wel of niet kunt toepassen. Een aardwarmte-installatie is een kostbare investering, waar een hoop bij komt kijken. Gemeenten beslissen zelf welke lokale warmtebronnen ze gaan gebruiken. Hierbij is aardwarmte een van de duurzame opties.

De Nederlandse ondergrond heeft naar verwachting ruim voldoende aardwarmte beschikbaar om meer dan 20 procent van de warmtevraag in Nederland te dekken. Aardwarmte wordt op dit moment nog voornamelijk toegepast in de glastuinbouw in gebieden waar minder mensen wonen, de technologie is relatief onbekend bij het algemene publiek.

De sector werkt daarom samen met de overheid aan het vergroten van de bekendheid van en het maatschappelijk draagvlak voor aardwarmte. Om aardwarmte te kunnen inzetten in woonwijken is een warmtenet nodig. Voor aardwarmte-ontwikkeling is uitbreiding van het aantal warmtenetten belangrijk.

Aardwarmte in de buurt

Aardwarmte in de buurt

De belangstelling voor aardwarmte als duurzame energiebron voor de verwarming van woningen en industrie stijgt de laatste jaren. Is er in je buurt een plan voor een warmtenet met aardwarmte? Dan heb je vast vragen. Hoe komt een project tot stand? Heb je inspraak en wie gaat je op de hoogte houden? Ook gaan we kort in op overlast en gevolgen die je mogelijk kunt verwachten.

Aanleg & impact Seismisch onderzoek

Het winnen van aardwarmte

Waar in Nederland wordt
aardwarmte gewonnen?

In Nederland zijn tot nu toe 24 aardwarmte-installaties. Er zijn diverse projecten in voorbereiding waarbij woonwijken met aardwarmte verwarmd gaan worden. In het Zuid-Hollandse Pijnackersworden de eerste woningen verwarmd met aardwarmte. Het doublet van tuinder Ammerlaan verwarmt 24 kassen, meerdere bedrijfsgebouwen, een middelbare school, een zwembad en 500 appartementen.

 

Bekijk alle winningslocaties

Wetten en regels

Wet- en regelgeving

Het gehele proces van een initiatief tot winning en zelfs ontmanteling van een installatie is ingebed in wet- en regelgeving. De Mijnbouwwet en Omgevingswet zijn daarvan de belangrijkste. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat controleert en verleent vergunningen. Staatstoezicht op de Mijnen ziet toe op de handhaving van de wet- en regelgeving. De overheid en onafhankelijke commissies zien erop toe dat aardwarmteontwikkeling in Nederland veilig en verantwoord gebeurt.

Lees meer
Veiligheid en risicobeperking

Veiligheid staat centraal

Veilig, verantwoord en efficiënt warmte winnen uit de ondergrond is essentieel. Daarom werken overheid, de aardwarmtesector en kennisinstellingen samen om dit altijd voorop te zetten bij aardwarmte ontwikkeling. Met passende wet- en regelgeving, vergunningen in alle ontwikkelfases, handhaving, innovatie, sector brede afspraken en open communicatie.

Lees meer

Nieuws

7. Welke aardwarmteprojecten zijn er?

Noord-Holland trekt 4 miljoen euro uit voor aanvullend onderzoek aardwarmte

De provincie Noord-Holland zet sterk in op aardwarmte als alternatieve verwarmingsbron voor aardgas om woningen mee te verwarmen. Daarom wordt nu €4 miljoen beschikbaar gesteld […]

Bekijk nieuws
1. Wat is aardwarmte?

NOS-item over aardwarmte

“Het gaat niet snel genoeg, huizen van het gas af. 90% van de huizen in Nederland wordt nog met gas verwarmd. Een alternatief is verwarmen […]

Bekijk nieuws
7. Welke aardwarmteprojecten zijn er?

‘Warmte uit de Delftse aarde’

Bij Geothermie Delft wordt in de gebouwde omgeving een aardwarmtebron ontwikkeld voor het verwarmen van de campus van de TU Delft en voor het verwarmen […]

Bekijk nieuws
2. Wat betekent aardwarmte in mijn buurt?

Meer dan 250 bezoekers tijdens Open Energiedag bij aardwarmteprojecten

Tijdens de Open Energiedag op zaterdag 16 september brachten meer dan 250 mensen een bezoek aan twee aardwarmtelocaties in het Westland: Nature’s Heat en Trias […]

Bekijk nieuws