SCAN selecteert eerste boorlocatie en bekijkt vier nieuwe gebieden voor onderzoeksboring

Het SCAN-programma wordt uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de Nederlandse ondergrond voor de winning van aardwarmte. Eerder verzamelde SCAN hiervoor 1800 kilometer aan nieuwe seismische data. Met behulp van onder andere deze data wordt nu verder gegaan met het ...

Bekijk nieuws

‘Met aardwarmte maken wij samen Leeuwarden duurzamer!’

‘Met aardwarmte maken wij samen Leeuwarden duurzamer!’ Met deze slogan presenteert Aardwarmteproject Leeuwarden, het omvangrijke project in de gebouwde omgeving zich. Warmte van Leeuwarden is een initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ennatuurlijk, EBN en Shell. Deze vier bedrijven onderzoeken sinds 2017 ...

Bekijk nieuws

Plannen voor aardwarmtedoublet in Amersfoort

Deze zomer is er een samenwerkingsovereenkomst tussen Warmtebedrijf Amersfoort, EBN en Tullip Energy getekend. Het plan is om samen een aardwarmtebron te realiseren. In 2026 moet  een doublet worden opgeleverd, om een jaar later met de levering aan huishoudens en bedrijven ...

Bekijk nieuws

Boring extra productieput voor Aardwarmte Koekoekspolder

Op 28 mei is begonnen met de boring van een nieuwe put voor Aardwarmte Koekoekspolder. Deze extra productieput zal eind van dit jaar duurzame warmte gaan leveren aan zes bedrijven. Hiermee wordt jaarlijks ongeveer 4 miljoen kuub aardgas vervangen door aardwarmte van ...

Bekijk nieuws

Belangstelling voor aardwarmte uit voormalige gasputten

De verwachting is dat dit jaar een belangrijke stap gezet kan worden bij het project om aardwarmte te winnen uit voormalige NAM-gasputten in Zuidoost-Drenthe (Klazienaveen). Veel van de noodzakelijke stappen voorafgaand aan de ingebruikname zijn al gezet. Zo is de ...

Bekijk nieuws

Aardwarmte uit de Utrechtse ondergrond blijft in beeld na niet-voortzetten onderzoeksproject Lean in Nieuwegein

Het onderzoeksproject Lean naar de mogelijkheden van aardwarmtewinning in Nieuwegein wordt niet voortgezet. Gezien de doorlooptijd van de besluitvormingsprocessen, het ontbreken van een publiek afwegingskader voor een locatiekeuze en krappe tijdsvensters voor het verkrijgen van subsidies, achten de initiatiefnemers van ...

Bekijk nieuws