Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuw onderzoek bevestigt geschikte bodem voor aardwarmte

Uit nieuw onderzoek blijkt opnieuw dat een deel van de Flevolandse bodem geschikt is voor de winning van aardwarmte. Dat melden de provincies Noord-Holland en Flevoland in een gezamenlijk persbericht. De afgelopen jaren is er in beide provincies op verschillende plekken seismisch onderzoek uitgevoerd. Daarmee zijn geschikte aardlagen met warmwaterreservoirs in beeld gekomen.

Vooral het gebied rond Lelystad en de noordoostelijke hoek van Noordoostpolder achten de onderzoekers kansrijk. Voor het gebied rondom Almere is verder onderzoek nodig, schrijven de provincies. De testen met trillingen hebben voor deze locatie niet genoeg duidelijkheid gegeven.

De provincies willen samenwerking om aardwarmteprojecten op poten te zetten. Gedeputeerde Jop Fackeldey van de provincie Flevoland benadrukt dat aardwarmte grensoverschrijdend is. “Alleen door goede samenwerking kunnen we de kansen die aardwarmte biedt benutten. Deze dataverzameling geeft daarvoor een goede basis.”

Het zoeken naar geschikte aardlagen wordt al een aantal jaren gedaan in Flevoland. In Noordoostpolder past paprikateler Hoogweg al aardwarmte toe in de verwarming van de kassen met het project Hoogweg Aardwarmte.