Terug naar nieuwsoverzicht

SCAN selecteert eerste boorlocatie en bekijkt vier nieuwe gebieden voor onderzoeksboring

Het SCAN-programma wordt uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de Nederlandse ondergrond voor de winning van aardwarmte. Eerder verzamelde SCAN hiervoor 1800 kilometer aan nieuwe seismische data. Met behulp van onder andere deze data wordt nu verder gegaan met het voorbereiden van een aantal onderzoeksboringen. Hiervoor zijn eerder zoekgebieden geselecteerd bij Utrecht, Amsterdam en in de regio West-Brabant. Nu selecteert SCAN vier volgende gebieden waar ook gezocht zal worden naar geschikte locaties voor een onderzoeksboring. Het gaat om een gebied bij Oss en bij Deurne, een gebied tussen Ede en Veenendaal en een gebied tussen Amsterdam-West en Haarlem. In het nabijgelegen zoekgebied Amstelland is ook een eerste boorlocatie gevonden. Naar verwachting zal hier in augustus 2023 de eerste SCAN onderzoeksboring worden uitgevoerd.

 Keuze voor de zoekgebieden en locatie

De vier nieuwe zoekgebieden zijn voor SCAN interessant omdat hier verschillende lagen aanwezig zijn waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen zou kunnen worden. Dat de gebieden zijn uitgekozen betekent niet direct dat in dit gebied ook een boring zal worden uitgevoerd. De komende maanden werkt SCAN samen met de lokale overheden aan de verkenning van de haalbaarheid van een boring en een mogelijk goede locatie hiervoor. Deze onderzoeksboringen zullen informatie opleveren die nuttig is voor delen van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Limburg. De onderzoeksboring aan de Burgemeester Stramanweg in Amstelland zal informatie opleveren die relevant is voor de provincie Noord-Holland maar ook voor Utrecht, Flevoland en zelfs Gelderland.

 

Foto: Warmte van Leeuwarden