Interview kansen en uitdagingen rondom aardwarmte

Bij het uitwerken van de gemeentelijke transitievisies warmte wordt vaak naar aardwarmte als potentiële duurzame warmtebron gekeken. Naar aanleiding van een recente uitgave van Natuur & Milieu over de rol van aardwarmte in de lokale warmtetransitie zetten Atse van ...

Bekijk nieuws

Stichting Natuur & Milieu publiceert overzicht geothermie voor gemeenten

Veel gemeenten zijn druk met de uitwerking van plannen voor transitievisies warmte. Daarin wordt gezocht naar duurzame bronnen voor gebieden die op een warmtenet worden aangesloten. Aardwarmte is zo’n duurzame bron. Ontwikkeling van aardwarmte kan complex zijn. Daarnaast spelen ...

Bekijk nieuws

Artikelenreeks Geothermie Delft op Zondag

De afgelopen weken zijn er in de weekkrant Delft op Zondag drie artikelen verschenen over geothermie. Deze artikelen maken deel uit van de artikelen reeks over geothermie die mede mogelijk worden gemaakt door Media Fonds Delft en Delft op Zondag. ...

Bekijk nieuws

Hoge energieprijs zorgt voor belangstelling voor alternatief zoals aardwarmte

De Open Energiedag op 17 september 2022 was ontzettend leuk en ook goed bezocht bij Aardwarmte Vogelaer. Circa 125 tot 150 bezoekers bezochten de open dag. Zij vonden het heel leuk om een rondleiding te krijgen van telers en medewerkers van Aardwarmte Vogelaer langs ...

Bekijk nieuws

Plannen voor aardwarmtedoublet in Amersfoort

Deze zomer is er een samenwerkingsovereenkomst tussen Warmtebedrijf Amersfoort, EBN en Tullip Energy getekend. Het plan is om samen een aardwarmtebron te realiseren. In 2026 moet  een doublet worden opgeleverd, om een jaar later met de levering aan huishoudens en bedrijven ...

Bekijk nieuws

Alle data landelijke seismische campagne SCAN beschikbaar

In 2019 ging het SCAN programma van start met het verzamelen van nieuwe seismische data van de tot dus toe nog redelijk onbekende delen van de Nederlandse ondergrond. Begin deze lente rondde SCAN deze landelijke seismische campagne officieel af. In totaal ...

Bekijk nieuws