Terug naar nieuwsoverzicht

Alle data landelijke seismische campagne SCAN beschikbaar

In 2019 ging het SCAN programma van start met het verzamelen van nieuwe seismische data van de tot dus toe nog redelijk onbekende delen van de Nederlandse ondergrond. Begin deze lente rondde SCAN deze landelijke seismische campagne officieel af. In totaal werden er bijna 1800 kilometer aan nieuwe seismische data verzameld. Waaronder ook data voor verschillende UDG consortia en de Metropoolregio Amsterdam. Met de oplevering van ook lijn nummer 46, die werd uitgevoerd tussen Bergen (Limburg) en Deurne, is nu alle data die werd verzameld tijdens de landelijke campagne beschikbaar. Met deze gegevens kunnen overheden en geothermiebedrijven een inschatting maken van het potentieel voor aardwarmte in de verschillende regio’s.

Hoe nu verder?
De data die SCAN oplevert via NLOG dienen altijd eerst te worden geïnterpreteerd door experts. Door deze interpretatie ontstaat er een beter beeld van de regionale potentie voor aardwarmte in de ondergrond. Hierna kan er met aanvullend onderzoek lokaal verder worden gekeken om zo tot goede mogelijke locaties te komen voor de realisatie van aardwarmteprojecten. Het is goed om het uitvoeren van een dergelijke interpretatie op regionaal niveau aan te pakken. De provincies Utrecht en Gelderland hebben zo’n interpretatie reeds laten uitvoeren. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een gezamenlijke interpretatie voor de regio’s Noord-Holland, Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam. Decentrale overheden kunnen contact opnemen met EBN als zij vragen hebben over het gezamenlijk laten interpreteren van SCAN-resultaten in hun regio.

De SCAN boringen
Het seismisch onderzoek is hiermee nog niet afgelopen. Na het afronden van de landelijke campagne ging SCAN bij Utrecht verder met het uitvoeren van aanvullend onderzoek. In dit gebied bereidt SCAN een eerste onderzoeksboring voor. Lees hier meer over in het artikel Reeks onderzoeksboringen brengt mogelijkheden aardwarmte verder in kaart