Terug naar nieuwsoverzicht

Reeks onderzoeksboringen brengt mogelijkheden aardwarmte verder in kaart

EBN wil in de regio Amstelland de tweede van in totaal zeven tot achtonderzoeksboringen voor aardwarmte uitvoeren. Doel is om meer kennis te vergaren over onder meer de waterdoorlatendheid van de ondergrond en de temperatuur van het water. Sinds vorig jaar staat er eenzelfde type boring ten oosten van de gemeente Utrecht gepland. Ook is een derde zoekgebied geselecteerd in het noordelijke deel van de regio West-Brabant, het ligt ongeveer tussen Breda en Hellevoetsluis (zoekgebied West-Brabant Noord genoemd).

Het project is een volgende stap in de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) van EBN en TNO. De twee organisaties hebben de afgelopen jaren op veel locaties data over de ondergrond verzameld. Lees ook het bericht ‘Nieuwe ondergronddata beschikbaar: belangrijke stap in versnelling van aardwarmte’ (dd 10-03-2022)

Hoe ziet het proces eruit?
De komende maanden gaat SCAN op zoek naar mogelijk geschikte boorlocaties in dit zoekgebied. Daarnaast wordt samen met de lokale en provinciale overheden gekeken naar de ruimtelijke en milieutechnische haalbaarheid van het uitvoeren van een boring in dit gebied. Er wordt onder meer rekening gehouden met waterwinning, natuurwaarden en bereikbaarheid. Tijdens de verkenning worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Het boren zelf en het uitvoeren van het onderzoek duurt gemiddeld tussen de 4 tot maximaal 10 weken. In totaal nemen alle activiteiten zo’n 6 maanden in beslag. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen worden alle installaties weer verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat. De boorput zal niet gebruikt worden voor de winning van aardwarmte, alleen voor het vergaren van kennis.

De SCAN-boringen
SCAN onderzoekt sinds 2019 de geschiktheid van de Nederlandse ondergrond voor het winnen van aardwarmte door het uitvoeren van seismisch onderzoek en het bewerken van bestaande seismische data. Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de diepte en dikte van mogelijk interessante aardlagen voor aardwarmte en hoe ver deze ondergronds doorlopen. Om meer informatie te verkrijgen over de temperatuur en doorlaatbaarheid van deze lagen en daarmee over de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren, zijn ook boringen nodig. SCAN zal de komende jaren meerdere van deze databoringen uitvoeren.