Terug naar nieuwsoverzicht

Interview kansen en uitdagingen rondom aardwarmte

Bij het uitwerken van de gemeentelijke transitievisies warmte wordt vaak naar aardwarmte als potentiële duurzame warmtebron gekeken. Naar aanleiding van een recente uitgave van Natuur & Milieu over de rol van aardwarmte in de lokale warmtetransitie zetten Atse van Pelt, projectleider Energie bij Natuur & Milieu, en Eveline Rosendaal, teamlead marktontwikkeling Geo-Energie bij EBN, de kansen en uitdagingen rondom aardwarmte op een rij.

  • In hoeverre is aardwarmte cruciaal voor de lokale warmtetransitie?
  • Is er voldoende begrip van de risico’s van aardwarmte?
  • Kunnen we aardwarmte wel per direct grootschalig uitrollen?
  • Wat is jullie advies voor het vervolg van de lokale warmtetransitie?
  • Tot slot, wat wordt weleens vergeten rondom aardwarmt

Lees het interview op EBN.nl