Kom naar de Geothermiedag op 10 oktober!

Geothermie is een flinke kanshebber als een duurzame bron voor warmtenetten. De afgelopen jaren zijn al grote delen van Nederland onderzocht op hun potentie (www.scanaardwarmte.nl). Nu ook alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben, komt steeds vaker de vraag: “...

Bekijk nieuws

Handreiking geothermie voor gemeenten

Het Expertise Centrum Warmte publiceerde op 14 april 2023 een ‘handreiking geothermie’ speciaal voor gemeenten. De nieuwe handreiking helpt gemeenten bij het kiezen van de juiste rol die zij kunnen aannemen bij een geothermieproject. De handreiking geeft informatie over het wettelijke kader, ...

Bekijk nieuws

Kennisdocument: Sámen werken aan geothermie

ICO Aardwarmte reflecteert op twee jaar debat over de toepassing van geothermie in de provincie Utrecht. De reflectie is samengevat in het kennisdocument: Sámen werken aan geothermie. Download kennisdocument Twee jaar geleden riep de provincie Utrecht daarom een nieuw, ...

Bekijk nieuws

Afwegingskader helpt bij keuze voor aardwarmte

De gemeente Nieuwegein overweegt aardwarmte om de stadsverwarming te verduurzamen. Om een gewogen keuze te maken heeft de gemeente een zogenaamd ‘afwegingskader’ gemaakt. Hierin staat precies aan welke criteria een partij die naar aardwarmte wil boren, moet voldoen. Samen met ...

Bekijk nieuws

Warmteprojectentool brengt partijen en kennis samen bij energietransitie

Om warmte – zoals aardwarmte – te vervoeren is een warmtenet nodig waarop woningen en gebouwen zijn aangesloten. Op dit moment zijn er al bijna 400 aangesloten warmtenetten in Nederland. Grote en kleinere netten die worden gevoed vanuit verschillende hoofdbronnen, met verschillende temperatuurniveaus. ...

Bekijk nieuws

Tool ‘Warmtenetten georganiseerd’

De handleiding 'Warmtenetten georganiseerd' is een vervolg op de handleiding ‘Warmtenetten ontrafeld’ en gaat over de afwegingen bij de manier van ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een collectief warmtenet. In de handleiding 'Warmtenetten georganiseerd' is een helder overzicht te vinden ...

Bekijk nieuws