Aardwarmte Vogelaer en Warmtenetwerk Westland sluiten overeenkomst

Aardwarmte Vogelaer en Warmte netwerk Westland ondertekenden  een warmtetransport overeenkomst. Hiermee wordt Vogelaer onderdeel van het Westlandse warmtenet, zodat uitwisseling van warmte kan plaatsvinden. Met de warmtetransport overeenkomst wordt Vogelaer aangesloten op het warmtenet van Warmte netwerk Westland (WnW) en ...

Bekijk nieuws

Gewijzigde Mijnbouwwet vanaf 1 juli 2023 geldend

Vanaf zaterdag 1 juli 2023 geldt er wet- en regelgeving specifiek voor aardwarmte. De gewijzigde Mijnbouwwet moet een beter passende regelgeving bieden voor geothermie. Tot dan toe gold er voor aardwarmte hetzelfde stelsel als voor bijvoorbeeld gaswinning. Omdat aardwarmte anders werkt dan ...

Bekijk nieuws

Nieuw potentieonderzoek aardwarmte en HTO in Zuid-Holland

Nieuw onderzoek van IF Technology en Energie Beheer Nederland (EBN) laat zien dat in Zuid-Holland de potentie van aardwarmte groter is dan eerder gedacht. Verder kan in de gehele provincie door het toepassen van andere boor- en productietechnieken meer aardwarmte ...

Bekijk nieuws

Taskforce Versnelling geothermie van start

De Taskforce Versnelling geothermie heeft als doel de ontwikkeling en implementatie van geothermische energie in Nederland te versnellen en te bevorderen, als onderdeel van onze inzet voor een duurzame energietransitie. Geothermie heeft een enorm potentieel om bij te dragen aan ...

Bekijk nieuws

Bezoek twee aardwarmtelocaties op 17 september a.s.

Maak kennis met aardwarmte, een natuurlijke bron van energie Iedere kuub aardgas die kan worden vervangen door duurzame warmte telt. Warmte uit de aarde biedt duurzame, hernieuwbare warmte en kan het verschil maken. Aardwarmte is geschikt om huizen, gebouwen, kassen ...

Bekijk nieuws

‘De lessen die Nederlandse geothermie kan leren van de buren’

Nederland heeft rond de 24 doubletten die aardwarmte produceren, meestal op 2.000 tot 3.000 meter diepte. Momenteel wordt geothermie in Nederland vooral gebruikt voor glastuinbouw, maar om geothermie te gebruiken voor het verwarmen van woonwijken moet er nog een stap worden gezet. Hoe ...

Bekijk nieuws