Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuw potentieonderzoek aardwarmte en HTO in Zuid-Holland

Nieuw onderzoek van IF Technology en Energie Beheer Nederland (EBN) laat zien dat in Zuid-Holland de potentie van aardwarmte groter is dan eerder gedacht. Verder kan in de gehele provincie door het toepassen van andere boor- en productietechnieken meer aardwarmte worden gewonnen. Ook liggen er aanzienlijke kansen voor Hoge Temperatuur Opslag (HTO) van warmte. Dit biedt kansen om de jaarlijkse warmteproductie van aardwarmte te verbeteren.

  • ‘Potentiestudie aardwarmte RES Rotterdam Den Haag & RES Holland-Rijnland’
    Het rapport concludeert dat er bijzonder veel potentie is in de regio’s, voornamelijk in het Delft Zandsteen Laagpakket, maar ook de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep en het Alblasserdam Laagpakket kunnen veel warmte leveren. In het rapport worden er ook mogelijkheden aangestipt voor verbetering van de te behalen vermogens door middel van andere boortechnieken (horizontaal boren), het verhogen van de injectiedruk (mits dit veilig kan) en natuurlijk het dieper uitkoelen van het injectiewater.
  • ‘Potentiestudie Hoge Temperatuur Opslag (HTO) RES Rotterdam Den Haag & Leidse Regio’
    Het rapport concludeert dat de formatie van Maassluis in grote delen van het studiegebied een goed afsluitende kleilaag heeft, wat één van de voorwaarde is voor een goed werkend systeem. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn omtrent de potentie van HTO kan er worden geconcludeerd dat het studiegebied wel degelijk potentie voor HTO heeft.