Informatiemarkten gemeente Westland

Om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over aardwarmtewinning heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat afgelopen week twee informatiemarkten georganiseerd in gemeente Westland. Het Ministerie heeft dit initiatief genomen omdat de ontwerp-instemmingsbesluiten voor de winningsplannen van VOF Geothermie ...

Bekijk nieuws

Elektriciteit uit aardwarmte

In Nederland wordt aardwarmte alleen gebruikt voor de warmtevoorziening, terwijl op verschillende plekken in het buitenland aardwarmte ook wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Waarom wordt aardwarmte in Nederland niet gebruikt voor de opwek van elektriciteit? De factsheet ‘Elektriciteit ...

Bekijk nieuws

Aardwarmte Vogelaer neemt Green Well Westland over

Aardwarmtebedrijf Green Well Westland is overgenomen door Aardwarmte Vogelaer. De aandeelhouders en afnemers van Green Well Westland zijn door deze overname straks weer gegarandeerd van de levering van aardwarmte voor hun tuinbouwbedrijven. Bij Green Well Westland wordt nu ruim een ...

Bekijk nieuws

Informatiemarkten over aardwarmte

In Nederland zijn er ongeveer twintig installaties die op dit moment aardwarmte winnen. Voor deze systemen zijn in het verleden winningsvergunningen en een omgevingsvergunningen afgegeven, maar in een aantal gevallen was er nog niet ingestemd met een winningsplan. Dat geldt ...

Bekijk nieuws

Bewoner aan het woord over aardwarmte op NOS radio 1

In Naaldwijk wordt de tweede woonwijk op aardwarmte aangesloten. NOS radio 1 sprak op 4 april 2022 met Tarek Hopman, namens Trias Westland. En sprak met een van de bewoners (een bewoner van de woonwijk Liermolen) die gebruikmaakt van aardwarmte: ‘Ik ben positief ...

Bekijk nieuws

‘Hoe komen we van het gas van de Russen af? Gewoon, met meer aardwarmte’

Waarom gas importeren uit Rusland als we onze huizen en bedrijven met aardwarmte kunnen verwarmen? Deze duurzame energie wordt door velen gezien als hét alternatief voor gas. Toch zijn veel mensen in Nederland er nog huiverig voor. Onnodig, zegt ...

Bekijk nieuws