Terug naar nieuwsoverzicht

Informatiemarkten over aardwarmte

In Nederland zijn er ongeveer twintig installaties die op dit moment aardwarmte winnen. Voor deze systemen zijn in het verleden winningsvergunningen en een omgevingsvergunningen afgegeven, maar in een aantal gevallen was er nog niet ingestemd met een winningsplan. Dat geldt voor de aardwarmteprojecten De Lier (Geothermie De Lier), Honselersdijk (Green Well Westland), Kwintsheul (Nature’s Heat) en Poeldijk (Vogelaer). Om dit op te lossen is door het ministerie, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een aardwarmtewinningsplan. Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een winningsplan conform dit format aan te leveren bij het ministerie. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.
Met het doorlopen van deze procedure komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder ingestemd winningsplan. Tijdens de situatie heeft Staatstoezicht op de Mijnen toezicht gehouden op de winning van aardwarmte vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Informatiemarkten

Voor het winningsplan De Lier wordt een informatiemarkt gehouden op woensdag 20 april, van 17.00 tot 20.00 uur in Partycentrum ’t Centrum aan de Hoofdstraat 100 in De Lier.

Op maandag 25 april is er een gecombineerde informatiemarkt voor de aardwarmteprojecten in Honselersdijk, Kwintsheul en Poeldijk, van 17.00 tot 20.00 uur, in Partycentrum Kastanjehof, Kerkstraat 43a in Kwintsheul.

Tijdens die informatiemarkten kan iedere belangstellende vrij binnenlopen en in gesprek gaan met vertegenwoordigers van het ministerie, van het TNO, het Staatstoezicht op de Mijnen en van de betrokken aardwarmteprojecten. Betrokkenen kunnen in de periode tot en met 19 mei zienswijzen indienen. Dat moet wel per brief (“Zienswijzen per e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.”).