Video ‘Gedragscode omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten’

In een gedragscode leggen partners vast over hoe zij de omgeving goed willen betrekken bij de projecten. In de Green Deal 'Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten’ zijn 3 gedragscodes opgesteld voor Zon op Land, Wind op Land en Geothermie. ...

Bekijk nieuws

Online Magazine Green Deal Participatie

27 deelnemers hebben de afgelopen drie jaar inzichten gedeeld en ideeën ontwikkeld om participatieprocessen te verbeteren. Een van de drie producten van de Green Deal is de gedragscode voor geothermie, die is ontwikkeld door Geothermie Nederland (destijds DAGO). Om de ...

Bekijk nieuws

Onderzoek: aardwarmte leidt tot 90 procent minder CO2-uitstoot dan CV-ketel

Geothermie wordt gezien als een van de schoonste en goedkopere bronnen van duurzame warmte. Daarom gaat geothermie een substantiële rol spelen in de energietransitie, met name om woningen en gebouwen te verwarmen als vervanger van het fossiele aardgas. Maar ...

Bekijk nieuws

EnergieAkkoord Greenport werkt aan klimaatneutrale glastuinbouw

Circa 50 bedrijven en organisaties hebben het nieuwe EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. Dit akkoord heeft betrekking op de periode 2021-2025 en heeft als doel onder meer een forse beperking van de CO2-emissie. Belangrijk instrument daarbij is de planvorming en ...

Bekijk nieuws

RES Regio Rotterdam-Den Haag maakt warmteplannen met EBN en Invest-NL

De RES regio Rotterdam Den Haag, Invest-NL en Energie Beheer Nederland (EBN) werken samen om de warmtetransitie in de RES regio RDH te versnellen. Door de inzet van gezamenlijke financiële slagkracht, kennis van de ondergrond en warmtesystemen willen de ...

Bekijk nieuws

Position paper VNG: SDE++ moet RES-projecten steunen

De VNG heeft een position paper opgesteld met daarin o.a. de oproep dat aanpassing van de SDE++ nodig is om de RES-aanpak te ondersteunen.De VNG heeft het visiedocument gepubliceerd in aanloop naar de behandeling van de EZK-begroting die ...

Bekijk nieuws