Terug naar nieuwsoverzicht

Vervolg aardwarmte in Leeuwarden

Op woensdag 3 juli zijn tussen gemeente Leeuwarden en warmtebedrijf Ennatuurlijk afspraken gemaakt over het vervolg van het aardwarmteproject bij Leeuwarden, Warmte van Leeuwarden. Wethouder Evert Stellingwerf en Suzanne Sweerman, directielid van Ennatuurlijk, tekenden hiervoor op het stadhuis in Leeuwarden een aanvulling (addendum) op de eerdere samenwerkingsovereenkomst uit 2020.

Door onzekerheden over nieuwe wetgeving heeft het project even stilgelegen. Ennatuurlijk staakte het werk begin 2023. Na anderhalf jaar pauze wil Ennatuurlijk in Leeuwarden opnieuw gaan boren naar geothermie en de aanleg van het warmtenet hervatten.

Nu zijn er mogelijkheden om het warmtenet door middel van publiek-private samenwerking verder te brengen. De Gemeente Leeuwarden onderzoekt de komende tijd de publieke deelname aan het warmtenet. De stad en Ennatuurlijk zeggen nog altijd de Friese hoofdstad met geothermie van duurzame warmte te willen voorzien.

Door het ondertekenen van het addendum op de samenwerkingsovereenkomst kunnen de werkzaamheden rondom de aardwarmtebron weer worden opgestart. Samen met de leden van het warmteconsortium EBN (Energie Bedrijf Nederland) en Shell wordt er hard gewerkt om ontwerp, materialen, investeringen en planning weer op orde te hebben. Ennatuurlijk wil in het tweede kwartaal van 2025 starten met de aanleg van de eerste kilometers warmteleidingen in het zuiden van Leeuwarden. In de winter van 2026-2027 moet vervolgens de eerste aardwarmte het warmtenet instromen voor de eerste klanten.

Lees voor meer informatie: