Terug naar projectoverzicht

Warmte van Leeuwarden

Warmte van Leeuwarden is een initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ennatuurlijk, EBN en Shell. Deze vier bedrijven ontwikkelen een aardwarmtebron in Leeuwarden. Aardwarmte is een kansrijke duurzame energiebron en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame warmtevoorziening van Leeuwarden.

Eind 2021 was de boring van de eerste put klaar. Op 16 juli verrees de 30 meter hoge boortoren bij de Dairy Campus in Leeuwarden. Bekijk het filmpje
Het voorbereiden van de boring van de tweede put is de eerstvolgende stap in het leveren van  aardwarmte in Leeuwarden. Het aardwarmteproject moet in de toekomst genoeg warmte opwekken voor zo’n 8000 huishoudens.

Zie de website voor actuele informatie.

Locatie: Leeuwarden-Zuid
Provincie: Friesland

Status: in opstartfase
In werking sinds: n.v.t.
Categorie: gebouwde omgeving
Diepte: 2700 m
Temperatuur: 92°C
Vermogen MW: 25 MWth

Meer informatie: www.warmtevanleeuwarden.nl