Terug naar nieuwsoverzicht

Verkenning naar onderzoeksboring voor aardwarmte gestart

Aardwarmte is een duurzame energiebron, die op termijn mogelijk ruim twee miljoen woningen in Nederland van warmte kan voorzien. Om de mogelijkheden voor aardwarmte beter in te kunnen schatten is onderzoek nodig. Het SCAN programma onderzoekt de Nederlandse ondergrond om de potentie voor aardwarmte beter in beeld te brengen. SCAN wil in samenwerking met de provincie en gemeenten verkennen of en waar hiervoor een onderzoeksboring aan de oostkant van de gemeente Utrecht uitgevoerd kan worden.

Deze week zijn Provinciale Staten en de gemeenteraden van Utrecht, Zeist en De Bilt geïnformeerd over het zoekgebied waar een onderzoeksboring zou kunnen plaatsvinden. Het SCAN-programma heeft de ondergrond in de regio Utrecht onderzocht om data te verzamelen voor de toekomstige toepassing van aardwarmte. Om de potentie voor aardwarmte nog beter te kunnen onderzoeken wil SCAN hier tevens een data-boring uitvoeren. Het zoekgebied ligt ten oosten van de gemeente Utrecht, in de gemeenten Utrecht, De Bilt en Zeist. Het gebied is enkele vierkante kilometers groot en bevindt zich buiten de gebouwde omgeving.

Keuze voor het zoekgebied 
SCAN vindt dit zoekgebied interessant omdat hier meerdere aardlagen aanwezig zijn, waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen zou kunnen worden. Deze lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. Een boring op een strategisch gekozen locatie kan daarom informatie opleveren voor een veel groter gebied. Zo kan een boring hier niet alleen informatie opleveren over het noordelijke deel van de provincie Utrecht maar ook over Noord-Holland, Flevoland en Gelderland. Tijdens een boring kan SCAN metingen doen om de geschiktheid van deze lagen te onderzoeken voor de winning van aardwarmte.

Hoe ziet het proces eruit?
De komende maanden werkt SCAN samen met de lokale overheden aan de verkenning van de haalbaarheid van een boring. Er wordt onder meer rekening gehouden met veiligheid, water, natuur en archeologische en landschappelijke waarden. Tijdens de verkenning worden stakeholders en omwonenden zorgvuldig geïnformeerd en op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Het boren zelf duurt enkele weken, de werkzaamheden hieromheen duren in totaal 6 tot 12 maanden. Vanuit een boortoren van 30 meter hoog, zal SCAN dan ongeveer 2,5 km diep boren. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen worden alle installaties weer verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat. De boorput zal dus niet gebruikt worden voor de winning van aardwarmte, maar alleen voor het vergaren van kennis.

Het SCAN programma
SCAN wordt uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) in samenwerking met TNO in met een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. SCAN onderzoekt al sinds 2019 de Nederlandse ondergrond door het uitvoeren van seismisch onderzoek en het bewerken van bestaande data. Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de diepte en dikte van mogelijk interessante aardlagen voor aardwarmte en hoe ver deze ondergronds doorlopen. Om meer informatie te verkrijgen over de temperatuur en doorlaatbaarheid van deze lagen en daarmee over de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren, zijn ook boringen nodig. SCAN zal naar verwachting een tiental van deze data-boringen uitvoeren in Nederland tot en met 2025.
Lees meer over het SCAN programma en over aardwarmte.