Terug naar nieuwsoverzicht

Zoeken naar aardwarmte in regio Amsterdam

Amsterdam en de provincie Noord-Holland vragen een vergunning aan voor een gerichte zoektocht naar aardwarmte in deze regio. Energiebedrijven Vattenfall en Eneco doen mee. Zij kunnen hun warmtenetten met aardwarmte verduurzamen. De vergunning is aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De partijen willen samen de aardwarmte voortvarend, maar ook veilig, betaalbaar en duurzaam inzetten.

Warmte

Vattenfall en Eneco zijn eigenaar van de warmtenetten in de regio Amsterdam. Aardwarmte kan in deze warmtenetten worden ingebracht.

Zoeken naar plekken

Het is niet bekend op welke plekken in de diepe bodem van deze regio aardwarmte zit. Dat wordt onderzocht. De resultaten zijn bekend in 2022. In 2023 volgen dan mogelijk de eerste proefboringen. Met de vergunning die nu wordt aangevraagd, kunnen we gerichter zoeken naar aardwarmteplekken.

Boren naar aardwarmte

Als de ondergrond geschikt is, kunnen partijen wellicht over 3 jaar een startvergunning aanvragen bij het ministerie. Dan kan er geboord worden naar aardwarmte. Dan doen gespecialiseerde geothermiebedrijven: zij worden zorgvuldig geselecteerd. Vattenfall en Eneco gaan daarna de aardwarmte leveren aan inwoners van Amsterdam en gemeenten in de regio.

(bron: Amsterdam.nl)