Terug naar nieuwsoverzicht

Wayland Energy start aanleg tweede aardwarmtebron

Wayland Energy B.V. start deze zomer met de aanleg van een nieuwe aardwarmtebron in Bergschenhoek (gemeente Lansingerland). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning op 31 maart jl. gepubliceerd in de Staatscourant.

In de gemeente Lansingerland wordt al op diverse locaties aardwarmte gewonnen. De eerste aardwarmtebron van Wayland Energy bevindt zich aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek en levert sinds 2018 warmte aan 88 ha kassen.

Aardwarmte-installatie

In juni begint de aannemer met de aanleg van een vloeistofdichte werkvloer, gevolgd door de verdere inrichting van het werkterrein. De boorwerkzaamheden starten in november (2021) en nemen circa vier maanden in beslag. Daarna wordt de installatie en het gebouw afgebouwd en test Wayland Energy de warmtewinning. In 2022 kan de warmtelevering aan de glastuinbouwbedrijven starten.
Als de aanleg is afgerond, staan op het terrein twee putten en een gebouw van 25 x 65 m met daarin de aardwarmte-installatie met twee putten. Er is een productieput van waaruit het warme water wordt opgepompt en een injectieput die het afgekoelde water terugvoert naar de diepe ondergrond.

Informatie en veiligheid

De aanleg van een aardwarmte-installatie is een mijnbouwactiviteit, waarvoor strenge veiligheidsregels gelden. Controle hierop gebeurt onder andere door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Tijdens de aanleg zal in de naaste omgeving waarschijnlijk hinder zijn door extra vrachtverkeer, nachtelijke verlichting van het terrein en tot slot geluid tijdens het boren van de putten. Dit geluid blijft ruim binnen de wettelijke normen. Om overlast zoveel mogelijk te beperken, neemt de uitvoerder tal van voorzorgsmaatregelen. Zo wordt het terrein onder andere afgeschermd van de omgeving door gestapelde containers. Ook vindt continue geluidsmonitoring plaats. Waar nodig worden aanvullende maatregelen getroffen. Lees meer over ‘Overlast’ op allesoveraardwarmte.nl/aardwarmte-in-de-buurt.

Bijdrage aan CO2-reductie

Wayland Energy heeft het voornemen om naast de bron aan de Schreyrackseweg nog vier extra aardwarmtebronnen te ontwikkelen; drie in gemeente Lansingerland en één in gemeente Pijnacker-Nootdorp. Als in totaal zes aardwarmtebronnen van Wayland Energy operationeel zijn, is voor 1.000 hectare kassen in het Oostland duurzame warmte beschikbaar. Dit levert een gezamenlijke besparing op van 100 miljoen m3 aardgas per jaar, wat overeenkomt met een CO2-reductie van 100.000 ton per jaar.

Duurzaam warmtebedrijf

Wayland Energy B.V. komt van oorsprong voort uit de glastuinbouw. Het bedrijf heeft afgelopen jaren expertise in de gehele energieketen opgebouwd die wordt ingezet voor duurzame warmteprojecten in Zuid-Holland. Waar mogelijk worden extra innovatieve technieken ingezet, zoals warmtepompen en ondergrondse warmteopslag, om het energetisch rendement en daarmee de betaalbaarheid en duurzaamheid van de bronnen verder te verhogen.