Terug naar nieuwsoverzicht

Warmtetransitie in Westland krijgt vaart

Twee glastuinbouwbedrijven, Harting Holland en De Bruijn Tomaten, Warmtebedrijf Westland en Shell zetten vaart achter hun plannen voor het uitbreiden van de bestaande aardwarmtewinning met het aardwarmteproject De Lier.

In de Lier winnen De Bruijn Tomaten en Harting Holland al sinds 2014 aardwarmte met een eigen doublet. Een doublet is een combinatie van een productieput en een injectieput. Met dit doublet kunnen ze hun kassen voor 80% duurzaam verwarmen. Met de warmte van de nieuwe bron kan dat straks voor 100%.

In augustus 2020 kende de Rijksoverheid al een subsidie toe in het kader van de regeling SDE+ om de aardwarmte qua prijs concurrerend te maken met aardgas. Verder beschikken Harting Holland en De Bruijn Tomaten over een opsporingsvergunning die nog ruimte biedt voor dit nieuwe project. In 2022 nemen de deelnemende partijen een definitieve beslissing over de uitvoering van hun plannen. Bij een positief besluit gaat Shell twee putten van 2,7 à 3 kilometer diep boren om warm water van ongeveer 85 oC op te pompen, de warmte via een warmtewisselaar af te geven aan een warmtedistributienet en het afgekoelde water weer terug te voeren in de warme poreuze gesteentelaag, diep onder de grond.

Eind 2023 kan Shell beginnen met het winnen van aardwarmte, waarvan Harting Holland en De Bruijn Tomaten een deel zullen gebruiken als extra warmte voor hun kassen. Het grootste deel van de warmte zal verkocht worden aan andere afnemers in het Westland en omgeving, waarvoor Warmtebedrijf Westland de transportleidingen zal aanleggen.

“Het is mooi dat onze opsporingsvergunning en de ondergrond bij onze bedrijven nog ruimte bieden voor het aangaan van dit nieuwe project”, verklaart Paul van Steekelenburg, financieel directeur en trekker van het aardwarmteproject bij Harting Holland. Van Steekelenburg verheugt zich op de uitvoering van het project: “Het gaat hier echt om aardwarmtewinning 2.0. Over alle aspecten van het warme water dat uit de grond komt, het koele water dat erin gaat en alles wat daartussen zit, wordt goed nagedacht. We overwegen alle opties om uiteindelijk tot de beste keuzes komen.”

(Bron: Shell)