Terug naar nieuwsoverzicht

Warmtemonitor

Eind augustus is de warmtemonitor 2019 gepubliceerd. RVO heeft CBS en TNO gevraagd een update te maken van het rapport Warmtemonitor 2017 met cijfers over 2018 en 2019.

We zien dat het aandeel hernieuwbare warmte stijgt met 7%. Aardgas is nog steeds de belangrijkste energiebron voor warmtevoorziening, maar geeft een dalende lijn weer sinds 2004 naar 76 procent in 2019. Voor grote en kleine warmtenetten gaat het om een warmtelevering van 22,8 PJ (20,4 PJ voor grote warmtenetten en 2,4 PJ voor kleine warmtenetten in 2018). Het aandeel aardwarmteproductie in 2018 is 3,64 PJ. De warmtemonitor omschrijft de huidige status en geeft een doorkijk in de aanstaande ontwikkelingen van warmtenetten en de rol van aardwarmte. Zo worden de ontwikkelingen van warmtenetten en aardwarmte besproken in onder andere Den Haag, Metroloop regio Amsterdam en Utrecht en zijn ze voorzien van een prognose. De warmtemonitor kan dienen als inspiratie en input voor de RESsen.

www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/35/warmtemonitor-2019