Terug naar nieuwsoverzicht

Warmtebron Utrecht zet onderzoek naar aardwarmte voort in Nieuwegein

Warmtebron Utrecht heeft Hoek Zuidstede in Nieuwegein gekozen als locatie om het onderzoek naar aardwarmte voort te zetten. Op basis van studies, de business case en alle andere wegingscriteria komt deze plek bij het kruispunt van de Zuidstedeweg met de ’s-Gravenhoutseweg als beste uit de bus.

Of op deze plek uiteindelijk aardwarmte gewonnen gaat worden, hangt onder andere af van zaken die nog nader in beeld worden gebracht tijdens het vervolgonderzoek. Daarnaast is de besluitvorming in het Nieuwegeinse college van B&W en de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021 bepalend voor de voortgang van dit project.

In juli 2020 presenteerden onderzoekers van het advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV de haalbaarheidsstudie voor het onderzoeksproject Lean. In opdracht van Warmtebron Utrecht zijn twintig locaties in Nieuwegein en Utrecht-Zuid beoordeeld op zowel boven- als ondergrondse aspecten. Op basis van het onderzoek vielen direct tien locaties af. Van de overige tien werden vijf locaties aangemerkt als ‘meest haalbaar’. Deze zijn vervolgens nader onderzocht op onder andere milieu- en omgevingseffecten.

Veiligheid voorop
Voor Warmtebron Utrecht is en blijft veiligheid een keiharde randvoorwaarde. Peijster: “Ons onderzoek moet aantonen dat aardwarmte veilig te winnen is. Zoals ook het Informatie en Consultatieorgaan Aardwarmte (ICO) aangeeft, kunnen wij pas echt met bewijs komen als er een locatiekeuze is gemaakt met een daarbij behorend putontwerp en een gerichte risicoanalyse. Het ICO geeft ook aan dat veiligheid voor dit stadium van het proces afdoende is meegewogen. Die lijn willen wij doortrekken. Na instemming van de gemeente kunnen wij aan de slag om voor deze locatie een concreet putontwerp en risicoanalyses uit te werken. Daarmee maken we zaken toetsbaar en kunnen we het veiligheidsaspect verder onderbouwen.”

Volgende stap zetten
Nieuwegein heeft de ambitie om over twintig jaar energieneutraal te zijn. “Daar wil Warmtebron Utrecht met het project graag aan bijdragen”, zo laat projectmanager Peijster weten. “Nu een uiteindelijke locatie in beeld is, hopen we dat we samen met de gemeente Nieuwegein een volgende stap in het proces kunnen zetten. Eind 2020 hebben we het college van burgemeester en wethouders op de hoogte gebracht van onze locatiekeuze en hen gevraagd in te stemmen met voortzetting van het onderzoek op deze locatie. Het college heeft aangegeven eind januari eerst met de gemeenteraad een besluit te nemen over de afwegingscriteria om de locatiekeuze van Warmtebron te kunnen beoordelen. Daarna zal het college pas de locatiekeuze beoordelen en dit in het voorjaar voorleggen aan de gemeenteraad.”

Lees meer op warmtebron.nu