Terug naar nieuwsoverzicht

Warmte van Leeuwarden wil kennis delen

Shell en EBN zijn begin dit jaar toegetreden tot het consortium Warmte van Leeuwarden om het bestaande aardwarmteproject in Leeuwarden verder te helpen realiseren.

Willem Rogge: ‘Met aardwarmteprojecten zoals in Leeuwarden wil Shell een bijdrage leveren aan de Nederlandse energietransitie. Shell heeft kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten.’
Het benodigde warmtenet wordt ontwikkeld door Ennatuurlijk. EBN zet haar kennis en expertise van de ondergrond in en is in die hoedanigheid als niet-uitvoerende partner betrokken. Zo bestaat het consortium uit de partners EBN, Ennatuurlijk, Shell en initiator Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Klein bezoekerscentrum
Voor het consortium Warmte van Leeuwarden is het delen van kennis een belangrijk speerpunt. Op de bouwlocatie wordt daarom een klein bezoekerscentrum gebouwd. Het consortium wil hier in de toekomst graag gemeenten, maar ook scholen ontvangen om hen te informeren over dit grootschalige duurzaamheidsproject in de gebouwde omgeving.

Het project heeft als doel om aardwarmte te produceren voor de verduurzaming van de binnenstedelijke omgeving in Leeuwarden. De ondergrond in dit gebied is bijzonder geschikt voor de toepassing van aardwarmte. De gewonnen aardwarmte moet zorgen voor een jaarlijkse besparing op aardgas; de eerste bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten. Zo zullen Achmea en het Ondernemerscentrum Fryslân gebruik gaan maken van aardwarmte. De verwachting is dat binnenkort nog meer bedrijven zich zullen aansluiten.

Volg voor de actuele status van het project de website www.warmtevanleeuwarden.nl