5. Hoe duurzaam is aardwarmte?

Zijn er duurzame alternatieven voor aardwarmte?

Aardwarmte is een van de bronnen voor duurzame collectieve warmte, naast restwarmte, zonnewarmte, warmte uit water (aquathermie), warmte uit duurzame stroom en bodemenergie.

Aardwarmte wordt beschouwd als midden temperatuur warmte. Alternatieven zijn restwarmte uit de industrie of afvalverbranding. Dit is veelal hoge temperatuur warmte. Daarnaast is er elektrische energie of warmte uit biomassa of energie uit wind en zon. Lage temperatuur warmte is te genereren via grondwarmte- of luchtwarmtepompen, en uit oppervlaktewater, riolering of drinkwaterleidingen (aquathermie).

Aardwarmte wordt gezien als een van de schoonste en goedkopere bronnen van duurzame warmte (bron: TNO)