De ontwikkeling van aardwarmte

Willen we in Nederland elektriciteit gaan opwekken met (ultradiepe) geothermie?

In het buitenland waar hoge temperaturen al ondieper aanwezig zijn, zoals in delen van de VS, Italië en IJsland is het gebruikelijk om geothermie ook in te zetten voor het opwekken van elektriciteit. In Nederland vinden we deze hoge temperaturen pas op grotere diepte (>4). Daarmee valt dit onder de Ultradiepe geothermie, oftewel UDG.

In Nederland bestaat 40% van de totale energiebehoefte uit warmte. Bij het omzetten van warmte naar elektriciteit gaat veel energie verloren. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze energie beoogt het programma UDG om deze energie daarom alleen in te zetten voor warmtetoepassingen. Denk daarbij voor UDG bijvoorbeeld aan processen in de lichte industrie zoals de papier en voedselindustrieën.

Wil je nog meer weten over waarom aardwarmte in Nederland niet wordt gebruikt voor de opwek van elektriciteit? De factsheet ‘Elektriciteit uit aardwarmte’ geeft antwoorden.