9. Hoe kansrijk is aardwarmte?

Willen we in Nederland elektriciteit gaan opwekken met (ultradiepe) geothermie?

In het buitenland waar hoge temperaturen al ondieper aanwezig zijn, zoals in delen van de VS, Italië en IJsland is het gebruikelijk om geothermie ook in te zetten voor het opwekken van elektriciteit. In Nederland bestaat 40% van de totale energiebehoefte uit warmte. Bij het omzetten van warmte naar elektriciteit gaat veel energie verloren, terwijl deze hard nodig is voor onze warmtevoorziening. Ook vinden we in Nederland de hoge temperaturen pas op grotere diepte (>4). Daarmee valt dit onder de Ultradiepe geothermie, oftewel UDG. In Nederland zijn we terughoudend over Ultradiepe geothermie. Warmte winnen op meer dan 4 kilometer diepte vereist dure technologie. Ook hebben we nog niet goed in beeld hoe succesvol UDG kan zijn. Onder meer omdat het heel moeilijk is gebleken om de zeer diepe ondergrond in beeld te brengen. Vanwege onscherpe seismische lijnen kunnen we boringen voor UDG nog niet veilig en verantwoord plannen.

Wil je nog meer weten over waarom aardwarmte in Nederland niet wordt gebruikt voor de opwek van elektriciteit? De factsheet ‘Elektriciteit uit aardwarmte’ geeft antwoorden.