Wat merk ik als omwonende van aardwarmtewinning?

Met name tijdens het onderzoek en de aanleg kunt u overlast ervaren. Mogelijk komt er seismisch bodemonderzoek (geluidsgolven). Dit type onderzoek veroorzaakt bodemtrillingen die voelbaar zijn in de omgeving. De kans dat de trillingen voor schade of overlast zorgen, is minimaal. Het is evenmin aannemelijk dat op een later moment bevingen in de bodem ontstaan door aardwarmtewinning. Zie ook: Wat zijn de gevolgen van aardwarmte voor het milieu?

De aanleg van de boortoren en hulp-installaties kan eveneens hinder geven voor omwonenden. Deze werkzaamheden duren enkele weken, en vinden overdag plaats. Het boren van de putten – gedurende een periode van 3 tot 6 maanden – vindt 24 uur per dag plaats en kan geluidsbelasting geven in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan boorstangen die tegen elkaar aan stoten. Daarom vindt tijdens het boren continu geluidsmonitoring plaats. Ook de aan- en afvoer van vrachtauto’s en materieel kan extra verkeersbelasting of stofhinder geven. Bovendien kan er ‘s nachts lichthinder zijn. De operator probeert in de bouwperiode de overlast voor geluid en licht te beperken door passende maatregelen te nemen.

Zodra de winning start, merken omwonenden er nauwelijks iets van. De pompen van de winningsinstallatie produceren enig geluid, maar dat is niet hoorbaar buiten de hekken. Enkele malen per maand brengt een vrachtwagen technische materialen en hulpstoffen of haalt afvalstoffen op.