Aardwarmte in de buurt

Kan ik een aardwarmteproject tegenhouden?

De provincie adviseert samen met andere partijen over de vergunning om aardwarmte te mogen opsporen én om aardwarmte te mogen winnen. Zie Van concept tot uitvoering. De provincie vraagt advies aan de gemeente. Het is mogelijk om bezwaar te maken bij de gemeente: de Omgevingswet geeft inwoners de mogelijkheid tot inspraak. Inwoners hebben alleen inspraak op het bovengrondse gedeelte van een aardwarmte-installatie. Zie ook de vraag: Wat kun je buiten zien van aardwarmtewinning?