3. Welke stappen neemt een aardwarmteproject?

Hoe start een aardwarmteproject?

Iedereen kan een initiatief nemen, maar meestal is het een aardwarmte-ontwikkelaar die in een bepaald gebied de kansen van aardwarmte wil onderzoeken. Maar ook een energiebedrijf of een gemeente kan een initiatief starten, bijvoorbeeld vanuit de wens om de energiebronnen te verduurzamen. Hetzelfde geldt voor energiecoöperaties, ondernemers of bewonersgroepen.

Een aardwarmteproject is technisch complex en kostbaar. Daarom is de inzet van een gespecialiseerde aardwarmte-ontwikkelaar veelal in een vroeg stadium noodzakelijk.