Hoe past aardwarmte in de regionale energiestrategie?

In 2021 moeten gemeenten voor alle wijken een plan hebben voor een warmtevoorziening zonder aardgas. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de lokale omstandigheden. Daarom wordt per regio een regionale energiestrategie gemaakt, waarin de mogelijke warmtebronnen staan omschreven.

Elke regio maakt een keuze voor diverse energiebronnen. Alternatieven voor aardgas zijn zonne- of windenergie, aardwarmte en restwarmte. Waarschijnlijk zullen gemeenten kiezen voor een combinatie van energiebronnen. De gemeenten gaan niet over één nacht ijs bij de keuze voor energiebronnen. Vooraf overleggen gemeenten met inwoners en ondernemers over de gewenste bronnen. Daarbij moet duidelijk worden of de voorkeur uitgaat naar collectieve warmte oplossingen (bijvoorbeeld een warmtenet) of individuele oplossingen (bijvoorbeeld zelf opwekken). Aardwarmte zal in deze “energiemix” naar verwachting een steeds belangrijkere plaats krijgen. Lees meer over de voordelen van aardwarmte en aardwarmte en de energietransitie.