Terug naar nieuwsoverzicht

Uitvoerbaarheidsanalyse concept-RES’en

Nu steeds meer Regionale Energie Strategie (RES) plannen in concept klaar zijn, wil de NVDE vanuit marktoptiek de uitvoerbaarheid van de plannen analyseren. Een toets op uitvoerbaarheid maakt de plannen robuuster en voorkomt potentiële teleurstellingen op een later moment. Platform Geothermie werkt mee aan deze analyse voor het ‘warmtedeel’.

Stichting Platform Geothermie werkt samen met BodemenergieNl, Vereniging Warmtepompen, Warmtenetwerk en individuele bedrijven mee aan de analyse voor het ‘warmtedeel’. Een aantal deelnemers is gevraagd om mankracht te leveren voor het uitvoeren van de analyse. Onder andere wordt gekeken of vraag en aanbod voldoende in kaart zijn gebracht en of de benoemde bronnen ook beschikbaar zijn of beschikbaar kunnen komen.

De uitvoering start nog voor de zomer en zal naar inschatting (in totaal) enkele maanden duren. De resultaten zijn bedoeld voor de betreffende RES-regio.