Terug naar nieuwsoverzicht

SVP & HVC vragen opsporingsvergunning geothermie aan voor Edam-Volendam

Stadsverwarming Purmerend (SVP) en HVC hebben gezamenlijk een opsporingsvergunning aangevraagd voor de ontwikkeling van een geothermiebron in Edam-Volendam. Deze aanvraag maakt onderdeel uit van de bronnenstrategie voor de toekomst waarbij verder wordt gezocht naar gasvrije oplossingen voor warmte. Een van die oplossingen is geothermie.

SVP en HVC hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, met de gemeente Purmerend als gedeelde aandeelhouder, SVP als eigenaar van het warmtenet en afnemer van de warmte en HVC als operator zullen deze partijen de aardwarmteontwikkelingen in het gebied op een veilige en succesvolle manier verder ontplooien.

In gesprekken met de gemeente Edam-Volendam is verkend in welke mate deze bron kan bijdragen aan de verduurzaming van de warmtevraag in de gemeente Edam-Volendam. In principe is de gemeente hier ook in geïnteresseerd. In dat verband zal het tracé van de aansluitende leiding vanaf de productielocatie naar het warmtenet in Purmerend zo worden gekozen dat het mogelijk wordt om in wijken van Edam-Volendam die aardgasvrij worden gemaakt ook op deze warmtebron aan te sluiten.

Trias Westland – Aardwarmteproject van en voor glastuinbouwondernemers in het Westland