Terug naar nieuwsoverzicht

Status uitvoering Masterplan

Het Masterplan beschrijft een ambitie en bijbehorend actieplan voor aardwarmte in Nederland, warmtenetten en de warmtevraag en is in mei 2018 gepubliceerd. Een stuurgroep begeleidt de uitvoering ervan. Een kort overzicht van de stand van zaken is te vinden in de memo Update stand van zaken uitvoering Masterplan.
Binnenkort start een evaluatie van de werkwijze en de onderwerpen.
Lees de memo