Terug naar nieuwsoverzicht

Start tweede aardwarmteproject Trias Westland

Op 12 juni startte de boring naar de tweede aardwarmtebron. Dankzij de uitbreiding van Trias Westland kan nog eens 100 hectare, in eigendom van 30 glastuinbouwondernemers, duurzaam worden verwarmd. Uniek is dat ook 345 woningen in de wijk Liermolen worden meegenomen in het project en straks worden verwarmd via deze aardwarmtebron. De uitbreiding heeft een productiecapaciteit van circa 15 MWth, vergelijkbaar met het aardgasverbruik van circa 15.000 huishoudens.

Groeien naar 56 deelnemers

De boring, vindt plaats aan de Lange Broekweg in Naaldwijk ter hoogte van de Zandheullaan. Het is de tweede aardwarmtebron van Trias Westland. De aan Trias Westland verbonden glastuinbouwbedrijven die bij de eerste boring niet mee konden doen, krijgen dankzij de uitbreiding (Trias Westland 2) straks ook toegang tot duurzame warmte. Nog eens 30 Westlandse glastuinbouwbedrijven verwarmen straks hun kassen en gebouwen op een duurzame manier dankzij Trias Westland 2. Daarnaast worden Royal Flora Holland en 345 nieuwbouwwoningen in Liermolen aangesloten op duurzame warmte van Trias Westland.


Werkzaamheden zijn gestart

De werkzaamheden op de boorlocatie zijn inmiddels gestart. Direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De boring naar de Onder-Krijt aardlaag duren naar verwachting ongeveer 2 maanden. De tweede aardwarmtebron kan na een succesvolle welltest naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 in bedrijf worden genomen.

Krachtige samenwerking
Trias Westland is een project van en voor de glastuinbouwondernemers. Via een eigen coöperatie werken zij samen met elkaar én met grote regionale partijen om op een duurzame energievoorziening over te kunnen stappen. Voor de aansluiting op het warmtenet betalen zij jaarlijks een vast bedrag op basis van werkelijke kosten. De warmte nemen zij af tegen werkelijke kosten, waarbij zij profiteren van eventuele meevallers. Wat zij niet gebruiken kunnen ze onderling verhandelen; zo kunnen ze de kosten laag houden en de warmtebron optimaal benutten. Na vijftien jaar is de Westlandse warmtecoöperatie volledig eigenaar van het geothermiebedrijf.

Warmtenet in het Westland
De uitbreiding van het warmtenet van Trias Westland aan de Kasteelweg in Naaldwijk zijn recentelijk uitgevoerd zodat een combinatie mogelijk was met de geplande onderhoudswerkzaamheden vanuit de gemeente Westland. Het warmtenet van Trias Westland wordt het komende jaar verder uitgebreid om de nieuwe aansluitingen te realiseren. Een groot deel van dit net fungeert daarnaast als hoofdleiding binnen WarmteSysteem Westland (WSW), het regionaal geplande warmtenet in het Westland.

Trias Westland is een initiatief van HVC, Capturam, Royal FloraHolland en een grote groep glastuinbouwondernemers. Deze partners hechten groot belang aan duurzaamheid en zien aardwarmte als een belangrijk alternatief voor aardgas.

Fotobijschrift: start boring Trias Westland 2, fotograaf Carel Kramer