Terug naar nieuwsoverzicht

Samen duurzaam produceren: eerste warmteleveringscontracten voor Aardwarmte Maasdijk getekend

Onlangs hebben de bestuursleden van Warmtecoöperatie Maasdijk als eerste het warmteleveringscontract voor aardwarmteproject Maasdijk getekend. De bestuursleden van de Warmtecoöperatie Maasdijk zetten hiermee een belangrijke stap in de realisatie van duurzame warmte in het gebied Maasdijk. De telers uit Maasdijk en ’s-Gravenzande zijn de eerste deelnemers die zich met het ondertekenen van de overeenkomst voor 15 jaar verbinden aan dit duurzame aardwarmteproject.

Glastuinbouwondernemers aan zet
Nu zijn de glastuinbouwondernemers in het gebied aan zet om te kijken of aardwarmte bij hun bedrijf past en ook op korte termijn te ondertekenen. Alleen zo kan het aardwarmteproject binnen de gestelde deadline van de subsidie duurzame energie (SDE+) gerealiseerd worden. Met de beoogde realisatie van Aardwarmte Maasdijk zijn de glastuinbouwondernemers in staat om van aardgas straks over te stappen naar een duurzame energiebron: aardwarmte en het realiseren van een groot warmtesysteem: Warmtesysteem Westland.

Voorsorteren lange termijn
“Aardwarmte Maasdijk gaat alleen slagen als er voldoende ondernemers zijn die voorsorteren voor de langere termijn. Door nu de juiste stappen te zetten kunnen we voor de lange termijn onze energievoorziening goed inrichten. Aardwarmte maakt het mogelijk grip te houden op de kostprijs en is bovendien een enorme stap naar duurzaam produceren.”, aldus het bestuur van de Warmtecoöperatie Maasdijk.

Enorme verduurzaming
Aardwarmte Maasdijk onderzoekt samen met Energie Transitie Partners de mogelijkheid om 3 aardwarmtedoubletten in één keer achter elkaar te realiseren. Daarbij bevinden de putten zich bovengronds enkele meters naast elkaar en worden ze schuin geboord waardoor er op diepte een grote afstand is tussen de putten (1,5 tot 2 km).

Krachten gebundeld
Aardwarmte Maasdijk is een samenwerking tussen Warmtecoöperatie Maasdijk en Energie Transitie Partners met als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Maasdijk te stimuleren en realiseren. Afgelopen jaar is samen met leden van de warmtecoöperaties Polanen en Maasdijk het warmteleveringscontract opgesteld waarbij het project is opgebouwd volgens een kostprijs- en participatiemodel. De beoogde locatie voor het aardwarmteproject in Maasdijk is Lange Kruisweg 26 in Maasdijk. Begin 2020 is daarvoor de benodigde subsidie duurzame energie toegekend. Momenteel wordt het aardwarmteproject verder uitgewerkt.