Terug naar nieuwsoverzicht

Reactie op Kamerbrief: Geothermie gaat vooruit in Nederland, maar het kan sneller

Het is positief dat minister Wiebes geothermie ziet als onderdeel van de energietransitie. De ambitie kan vlotter tot stand komen als er stevig wordt ingezet op benodigde maatregelen door de sector én de overheid. Dat staat in de reactie van Platform Geothermie op de Kamerbrief die minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat eind mei verstuurde.

De kernpunten van de reactie zijn:

  • We zien het als zeer positief en onderschrijven de noodzaak tot versnelling van de sector: doorontwikkeling van aardwarmte in de glastuinbouw en de toepassing in de gebouwde omgeving.
  • Enkel met het daadwerkelijk inzetten van versnelling is het mogelijk voor de sector om dichter bij de ambities van de sector te komen dan de voorzichtige schatting van 15 PJ van het Rijk.
  • De inschatting van de minister dat geothermie in de gebouwde omgeving pas goed op gang komt in 2030 vinden wij nogal behoudend.
  • Er zijn goede acties ondernomen op: SCAN (ondergrond in kaart brengen), kennis- en innovatieprogramma’s met KIRA en MMIPs, SDE (uitbreiding categorieën), ondersteuning voor het testcentrum RCSG in Rijswijk, risicodragende deelname van EBN.
  • Samenwerking tussen partijen in de geothermiesector en overheden is van een uitermate belang om tot een succes te komen. Het is belangrijk om op deze acties te blijven focussen, om ervoor te zorgen dat zij de aandacht krijgen die ze verdienen. Zie als voorbeeld de position paper SDE++ van de geothermiesector.
  • We ervaren een constructieve houding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als het gaat om de industriestandaarden en de ontwikkeling van leidraden met daarbij ruimte voor innovatie en marktontwikkelingen.
  • We zien het als essentieel en positief dat er gesprekken (blijven) plaatsvinden tussen operators en adviseurs van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over hun aandeel in het versnellen van de afhandeling van vergunningaanvragen. Juist de afhandeling van aanvragen is nu een (onnodig) langlopend traject en dient verder versneld te worden.
  • Het belang van een rol voor lokale en regionale overheden in het formele adviestraject van de vergunningsprocedures is groot. Daarom moet in de warmtewet 2 aandacht worden besteed aan de koppeling tussen bron, warmtenet en afnemer voor een versnelling van de ontwikkelingen.

Lees hier de volledige reactie op de Kamerbrief.